La hipnosi és un estat o condició que es basa en la capacitat d’imaginació i de suggestió que tenen les persones per tal d’ajudar-les a millorar la seva salut tan psicològica com física. La hipnosi aplicada com a tècnica de tractament, denominada llavors hipnoteràpia, cal veure-la com una tècnica coadjuvant dins d’un tractament psicològic o mèdic. És a dir, és una tècnica que s’utilitzarà per potenciar l’eficàcia i/o l’eficiència d’altres tractaments dels que ja es coneix la seva bondat. Rarament s’utilitzarà la hipnosi com a tècnica única en el tractament de qualsevol trastorn psicològic o mèdic.

Depenent de diversos factors, en algunes persones l’aplicació de les tècniques d’hipnoteràpia els resultarà altament eficaç, en d’altres la seva utilitat serà menor i en un petit grup de persones mostrarà una eficàcia molt limitada o nul·la.

La hipnosi ha mostrat eficàcia a nivell clínic en diversos àmbits, de forma especialment destacable en el tractament de l’ansietat i l’estrès, del dolor i dels problemes psicosomàtics.

La imatge social de la hipnosi s’ha vist sovint malmesa en haver-se mostrat associada molts cops a fenòmens paranormals o en espectacles lamentables que acaben oferint una idea falsa del que és la tècnica i promovent mites absurds i temors sense fonament.

Vols saber-ne més?

Visita www.grupohipnosiscopcv.es una web creada pel Grupo de Trabajo de Hipnosis Psicológica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat de València, on hi podeu trobar informació científica rigorosa sobre la hipnosi