El tabaquisme

El tabaquisme és una drogaddicció. Els elements més importants de la síndrome de dependència de la nicotina són la tolerància, l’abstinència, la pèrdua de control i la persistència en el consum malgrat el mal físic que comporta aquesta conducta. El 70% dels fumadors voldria deixar de fumar, però només un 8% són capaços de fer-ho sense ajut. Segons la OMS el tabac mata fins a la meitat dels fumadors. La majoria dels perills del tabac no s’evidencien en la salut del fumador fins passats uns anys o fins i tot dècades després d’haver-ne iniciat el consum. El consum de tabac és un dels principals factors de risc de diverses malalties cròniques com el càncer i les malalties pulmonars i cardiovasculars. Segons dades de la OMS, en total l’epidèmia de tabaquisme mata cada any gairebé sis milions de persones al món. A més, es produeixen més de 600.000 morts anuals al món entre persones no fumadores exposades al fum del tabac.

10 motius per deixar de fumar:

1. Evitarà el risc de malalties cardíaques produïdes pel tabac.
2. Reduirà les probabilitats de patir càncer de pulmó, boca, laringe, bufeta, ronyó.
3. Disminuirà la seva tensió arterial i el colesterol.
4. Millorará el seu sentit del gust i l’olfacte. Els aliments tindran millor sabor i aroma.
5. Acabará amb la bronquitis crònica, la tos i el catarro crònic.
6. Es cansarà menys en fer exercici.
7. Millorará la seva fertilitat.
8. Millorará l’aspecte de les seves dents i genives.
9. Tendrà una despesa menys i s’estalviarà molts diners.
10. Millorarà la seva autoestima i, en conseqüència, el seu estat d’ànim.
En definitiva, i com a corol·lari d’aquest decàleg, deixant de fumar vostè viurà més i millor.

Hipnosi per deixar de fumar

Existeixen diversos mètodes per deixar de fumar no oferint-ne cap un èxit del 100%. La hipnosi ocupa un lloc destacat entre les tècniques eficaces per a la deshabituació del tabac; els primers estudis sobre la seva eficàcia es van començar a publicar als anys seixanta del segle passat. El tractament amb hipnosi permet reduir notablement els símptomes d’abstinència com ara l’ansietat, la irritabilitat i el desig de fumar. El nostre programa de tractament es basa principalment en el l’ús de la hipnosi tot i que incorporant-hi també -segons les característiques particulars de cada cas- tècniques de teràpia cognitivoconductual . El protocol que apliquem consisteix en una primera visita de recollida d’informació (història clínica completa, etc.) i avaluació del patró de tabaquisme, del tipus de fumador-a i del grau d’addicció. A la segona sessió es completa la recollida d’informació i es procedeix a avaluar la susceptibilitat hipnòtica del pacient a fi de perfilar el tipus de tractament hipnòtic que s’aplicarà i per a que el pacient comenci a familiaritzar-se amb la hipnosi. Aquesta manera de procedir permet dissenyar una estratègia de tractament molt personalitzada, augmentant així les probabilitats d’èxit del tractament. A la sessió número tres és quan el pacient deixa de fumar. Posteriorment es realitzen sessions de reforç (entre una i tres, segons el cas) amb una periodicitat setmanal, quinzenal o mensual, segons les característiques i evolució del pacient. En total, el protocol de tractament emprat oscil•la generalment entre un mínim de tres sessions i un màxim de sis. L’eficàcia d’aquest tractament és d’un 70% al cap de 6 mesos. És a dir, de cada 10 pacients, 7 deixen de fumar i continuen abstinents al cap de 6 mesos.