L'abús psicològic a la infanciapuede ser tan

perjudicial com l'abús sexual o físic.

Inici / Actualitat / L'abús psicològic en la infància pot ser tan perjudicial com l'abús sexual o físic.

El abuso psicológico en la infancia puede ser tan 

perjudicial como el abuso sexual o físico.

segons un estudi realitzat en un centre especialitzat en trauma dels Estats Units (The Trauma Center at Justice Resource Institute in Brookline, Massachusetts). Els investigadors van analitzar dades de 5.616 joves que havien sofert durant la seva vida almenys un dels tres tipus d'abús: maltractament psicològic, abús físic o abús sexual. Els nens que havien sofert abusiu psicològic -com assetjament escolar, faltes insults, demandes enrogines i aïllament- van sofrir ansiedad, depressió, baixa autoestima, símptomes d'estrès post-traumàtic i idees de suïcidi en la mateixa mesura o superior que els nens que havien sofert abusiu físic o sexual. Els investigadors també van trobar que dels tres tipus d'abús, el maltractament psicològic estava més fortament associat amb la depressió, l'angoixa generalitzada i l'ansiedad social, els problemes de vincles i l'abús de substàncies.

Data: Maig de 2015

Font:

Monitor on Psychology, January 2015

Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, (special issue).