HIPNOSI

La hipnosi és un estat o condició que és basa en la capacitat d'imaginació i de suggestió que tenen les persones per tal d'ajudar-les a millorar la seva salut tant psicològica com física. La hipnosi aplicada com a tècnica de tractament, denominada llavors hipnoteràpia, ha de ser vista com una tècnica coadjuvant dins d'un tractament psicològic o mèdic. És a dir, és una tècnica que s'utilitzarà per potenciar l'eficàcia i / o l'eficiència d'altres tractaments l'eficàcia dels quals està ja ben establerta. La hipnosi rarament es farà servir com a única tècnica en el tractament d'un trastorn psicològic o mèdic.

Depenent de diversos factors, en algunes persones l'aplicació de les tècniques de hipnoteràpia els resultarà altament eficaç, en altres la seva utilitat serà menor i per a un reduït grup de persones mostrarà una eficàcia molt limitada o nul·la.

La hipnosi ha mostrat eficàcia a nivell clínic en diversos àmbits, de manera especialmenta destacable en el tractament de l'ansietat i l'estrès, del dolor i dels problemes psicosomàtics.

La imatge social de la hipnosi s'ha vist sovint afectada a l'haver estat mostrada en moltes ocasions associada amb fenòmens paranormals o en espectacles lamentables que acaben oferint una idea falsa d'aquesta tècnica, promovent així mites absurds i temors sense fonament

 

Vols saber més?

Visita www.grupohipnosiscopcv.es un web creat pel Grup de Treball d'Hipnosi Psicològica del Col·legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat de València, on podreu trobar informació científica rigorosa sobre la hipnosi