Según un estudi realitzat a la Brunel University de Londres. Un equip de psicòlegs, antropòlegs i biòlegs van entrevistar a 962 participants de 12 poblacions de tot el món, de primitives fins a altes desenvolupades, mostrant-los grups de tres fotografies de persones del sexe contrari que havien estat manipulades digitalment. Per cada grup de fotografies, que representaven cinc grups ètnics diferents, els investigadors van preguntar als participants quina cara era més atractiva i quina més agressiva. Van descobrir que només en els entorns més industrialitzats i urbans la gent era de l'opinió que les dones molt femenines i els homes molt masculins són atractius. Els que pertanyien a poblacions més primitives sovint preferien la cara neutra i, en ocasions, la menys típica de cada sexe.

Data: Abril de 2015

Font:

Monitor on Psychology, January 2015

Proceedings of the National Academy of Sciences, Oct. 2014.